Lưỡi tanto

Lưỡi tanto

More Images


Lưỡi tanto - hình 1 Lưỡi tanto - hình 2 Lưỡi tanto - hình 3 Lưỡi tanto - hình 4

Giá: 1200k
Giá cũ 1500k - Giảm 20%
Còn Hàng | Có thể đặt mua

Kiếm ống Lưỡi tanto

- Chiều Dài chưa nối lưỡi là 60cm

- Chiều Dài nối lưỡi vào cán (ống) là 1m2

Sản phẩm cùng loại: