Hawk


Giá: 850k
Giá cũ 1200k - Giảm 30%
Còn Hàng | Có thể đặt mua

Bấm ngang (không phải bấm dọc)

Sản phẩm cùng loại:

Combat Troodon

1800k 1900k

CT Hell’s Dog

2000k 2200k

Troodon Mini

1450k 1600k

Microtech UT

1200k 1500k

Knuckle Carbon

1500k 1900k

Knuckle Spikes

1800k 2000k

Maroka 2 carbon

1900k 2200k

Nemesis Gold

1800k 2200k

Saint Ant

1200k 1500k

Troodon D2

1200k 1500k

Ultratech G10

1900k 2200k