Dụng cụ đa năng Victorinox - 85 mm - Evolution wood 17 Walnut (2.3911.63US2)

Dụng cụ đa năng Victorinox - 85 mm - Evolution wood 17 Walnut (2.3911.63US2)

More Images


Dụng cụ đa năng Victorinox - 85 mm - Evolution wood 17 Walnut (2.3911.63US2) Dụng cụ đa năng Victorinox - 85 mm - Evolution wood 17 Walnut (2.3911.63US2) Dụng cụ đa năng Victorinox - 85 mm - Evolution wood 17 Walnut (2.3911.63US2) Dụng cụ đa năng Victorinox - 85 mm - Evolution wood 17 Walnut (2.3911.63US2) Dụng cụ đa năng Victorinox - 85 mm - Evolution wood 17 Walnut (2.3911.63US2) Dụng cụ đa năng Victorinox - 85 mm - Evolution wood 17 Walnut (2.3911.63US2)

Giá: 1820k
Còn Hàng | Có thể đặt mua

Thông số kỹ thuật

Chất liệu vỏ Gỗ Walnut/Olive

Chi tiết sản phẩm

https://storage.googleapis.com/cdn.nhanh.vn/store/7475/psCT/20160519/2921736/Dung_cu_da_nang_Victorinox___Evowood_17_Walnut__2_3911_63US2__(056_zps8111a41b).jpg
https://storage.googleapis.com/cdn.nhanh.vn/store/7475/psCT/20160519/2921736/Dung_cu_da_nang_Victorinox___Evowood_17_Walnut__2_3911_63US2__(15455_335x230).jpg
https://storage.googleapis.com/cdn.nhanh.vn/store/7475/psCT/20160519/2921736/Dung_cu_da_nang_Victorinox___Evowood_17_Walnut__2_3911_63US2__(1acab4ba0f1000948270c2608f5c73af).jpg
https://storage.googleapis.com/cdn.nhanh.vn/store/7475/psCT/20160519/2921736/Dung_cu_da_nang_Victorinox___Evowood_17_Walnut__2_3911_63US2__(images).jpg
https://storage.googleapis.com/cdn.nhanh.vn/store/7475/psCT/20160519/2921736/Dung_cu_da_nang_Victorinox___Evowood_17_Walnut__2_3911_63US2__(navaja_victorinox_evowood17).jpg
https://storage.googleapis.com/cdn.nhanh.vn/store/7475/psCT/20160519/2921736/Dung_cu_da_nang_Victorinox___Evowood_17_Walnut__2_3911_63US2__(untitled).jpg

Sản phẩm cùng loại: