Súng Airsoft


2240 - Cực mạnh

2240 - Cực mạnh

9000k 12000k
Glock 17

Glock 17

7500k 10000k
Glock 26

Glock 26

7500k 12000k

HK P30

14000k
M712

M712

13000k 18000k

P08

14000k
P38-Walther

P38-Walther

10000k 15000k
Python 357

Python 357

10000k 12000k
Wingun - 6 inch

Wingun - 6 inch

8500k 9000k
Rulo Magnum 357

Rulo Magnum 357

7500k 9000k
Robo-cop

Robo-cop

14000k 17000k

Samurai

13000k
Bb6.0

Bb6.0

500k 800k
Glock 18c

Glock 18c

7900k 10000k
M9A1-auto

M9A1-auto

8000k 10000k
Glock 34

Glock 34

8500k 12000k